Reval Golf Club on sõpruskonda ühendav golfiklubi

Reval Golf Club tekkelugu ulatub aastate taha ning on alguse saanud sõpruskonnast, kes on enam kui kümnendi aktiivselt koos golfi mänginud nii Eesti kui ka mujal maailmas. Meid eristab enamus teistest Eesti golfiklubidest oma kindla „koduväljaku“ puudumine. Seetõttu võib meie liikmeid kohata igapäevaselt erinevatel golfiväljakutel üle Eesti. Meie jaoks ei ole oluline kus mängida, vaid kellega mängida –  õlg-õla tunne, omadele aktiivne kaasaelamine, omavaheline konkurents. Kõik see mida pakub sõpruskonnast koosnev klubi.

Mitmed meie liikmed on keskmisest aktiivsemad golfisõbrad, kes on korraldanud palju erinevaid võistlusi ning on oma ettevõtete kaudu aastaid toetanud mitmete võistluste toimumist. Samuti võib mitmeid Reval Golf Club liikmeid märgata Eesti Golfi Liidu poolt korraldavatel võistlustel nii võistlemas kui ka vabatahtlikena võistluste korraldusse panustamas.

 

2020.a. sai Reval Golf Club ametliku golfiklubi vormi. Reval Golf Club on Eesti Golfi Liidu liige.

RGC põhieesmärkideks on 

  • Golfi harrastamine ja populariseerimine tervisespordi tasemest kuni võistlusspordini
  • Oma liikmetele parima klubi-keskkonna loomine
  • Klubi liikmete/koondiste osalemine erinevatel Eesti Golfi Liidu (EGL) poolt korraldavatel võistlustel
  • Lüüa kaasa ja toetada Eesti Golfi Liidu tegevust aktiivse liikmena ning panustada ala arengusse laiemalt (noorsportlaste toetus, vabatahtlikud jm.)
  • Edendada ja arendada golfiga seotud seltskondlike tegevusi

 

Klubi kapten

Klubi kapteni peamine ülesanne on luua ja hoida klubis head klubivaimu. Kapten koostab klubi koondised ning juhib klubi esindust erinevatel võistlustel. Kapten osaleb aktiivselt klubi võistlustel ja üritustel. Kapten suhtleb aktiivselt klubiliikmetega ning  on alati valmis kuulama liikmete ettepanekuid või kriitikat klubi toimimise kohta.

 

RGC kaptenid selguvad alati klubi meistrivõistluste raames (puhta löögimängu parim tulemus) ning jäävad kapteni rolli täitma kogu järgneva kalendriaasta jooksul.

 

Klubi president

Klubi president esindab klubi peamiselt klubivälises suhtluses – EGL üldkogus, suhtluses Golfiliiduga ja teiste klubidega. President osaleb aktiivselt klubi võistlustel ja üritustel. President on alati valmis kuulama liikmete ettepanekuid või kriitikat klubi toimimise kohta. Presidendi ametiaeg on 2 aastat