Meelespea Reval Golf Clubi tänastele ja tulevastele liikmetele

Reval Golf Clubi (edaspidi RGC või Klubi) liikmelisuse esimeseks eelduseks on golfireeglite ja traditsioonide austamine ning aktiivne osavõtt klubiüritustest. Klubi liikmeks saamiseks tuleb esitada vastava sisuline avaldus Klubi juhatusele. Liikmeks vastuvõtmise või vastuvõtmisest keeldumine otsustatakse klubi juhatuse poolt ühe kuu jooksul. Liikmeks võtmise korral tuleb tasuda ühekordne sisseastumismaks ja esimene aastamaks. Liikmel on õigus Klubist igal ajal välja astuda kirjaliku avalduse alusel. Klubist väljaastumisel või väljaarvamisel Klubile tasutud sisseastumis- ja liikmemakse ei tagastata.
Liikmel on õigus osaleda kõigil Reval Golf Clubi korraldatud üritustel, mille seas on nii traditsioonilisi võistlusi, sõpruskohtumisi kui ka golfiväliseid üritusi. Valituks osutumise korral on mängijal võimalus esindada Klubi golfiliidu poolt korraldatud Eesti klubidevahelistel meistrivõistlustel.
Juhul, kui Klubi liige on valinud RGC oma koduklubiks peetakse talle Klubi poolt ka HCPI arvestust ning talle kaasnevad EGL HCPI litsentsiga kaasnevad hüved ja kohustused (need kehtivad ka sel juhul, kui RGC on valitud teiseks klubiks ja koduklubi on mõni teine Eesti Golfi Liidu liige olev klubi). Mõned olulisemad neist (linkidele klõpsates saate täpsemat infot):
·        Golfikindlustus – kehtib alates hetkest, kui on tasutud RGC aastamaks. Loe lähemalt golfiliidu kindlustuse lehelt
·        HCPI arvestus – peetakse neile, kes on RGC valinud koduklubiks. Loe põhjalikumalt WHS reeglitest golfiliidu WHS lehelt
·        Aus Sport – kõigile litsentsi omanikele kehtivad Ausa Spordi reeglid. Loe põhjalikumalt EADSE lehelt
Ei leidnud oma küsimusele vastust? Kirjuta revalgolf@revalgolf.ee ja püüame Teid kiiremas korras aidata.